Ergonomi

 

  • Ergonomi – ordet betyder läran om anpassning av arbete och miljö till människans behov och förutsättningar

Belastningssjukdomarna är antagligen det största arbetsmiljöproblemet i västvärlden. I Sverige är uppskattningen att knappt 1,5 miljoner personer dagligen arbetar i påfrestande arbetsställningar, och av dem säger en fjärdedel att de upplever besvär. Varje år anmäls omkring 14 000 nya belastningsskador.

Med den informationen kan vi inte mer än förtydliga hur viktigt det är och vilken skillnad det gör med en ergonomiskt rätt utformad stol för dem som utför sitt jobb sittande.