Svankstödsblåsa med pump

Med ett svankstöd monterat i stolen kan du ge viktigt stöd och avlastning för ryggen.